Refinansiering når du har betalingsanmerkning(er)

Har du fått betalingsanmerkning, og vil gjøre opp gjelden? Hovedutfordringen er da at anmerkningen fører automatisk til avslag på nye lånesøknader, også om du søker om lån til refinansiering. Mulighetene er ikke mange, men de finnes.

Konsekvensene av anmerkning

Alle som foretar en kredittvurdering av deg, vil se at du har betalingsanmerkning. Resultatet er nesten alltid at hva nå enn du søkte om, blir avslått. Dette gjelder ikke bare lån, men også andre tjenester som inneholder et kredittelement. Eksempler her er mobilabonnement, kjøp på avbetaling og abonnement på strøm.

Skal slettes av kreditoren

For å komme på rett kjøl igjen, må betalingsanmerkningen slettes. Det skjer først den dagen kravet ikke lenger er gyldig. Med andre ord må gjelden som resulterte i anmerkningen gjøres opp. På det tidspunktet plikter kreditor å melde fra til kredittopplysningsbyråene om at betalingsanmerkningen skal slettes.

Om du står oppe i en slik situasjon anbefales det at du selv sjekker med byråene at kreditor fulgte opp. Det hender nemlig at kreditor forglemmer seg, eller at kredittopplysningsbyråene gjør en feil.

Nytter ikke vente

Teoretisk skal en betalingsanmerkning slettes etter fire år, selv om gjelden ikke gjøres opp. Kreditor kan imidlertid enkelt gå til nye rettslige skritt, og dermed registrere en ny anmerkning. Du kan forvente at dette blir gjort, så lenge gjelden anses som verdt innsatsen fra kreditors side.

Tre muligheter til refinansiering

Det er per i dag fortrinnsvis tre selskap som lar deg refinansiere, også når du har betalingsanmerkninger. Utfordringen er at samtlige krever pant for lånet. Som pantesikring aksepteres først og fremst bolig, dersom du eier den selv. Du kan også få akseptert fritidseiendom som pantesikring, og i sjeldne tilfeller annen eiendom (for eksempel tomt).

Bankene som tilbyr slike lån er:

Bank 2
Svea Finans
Bluestep Bank

Krav til låntakeren

Bankene som er nevnt her krever at du flytter boliglånet til deres selskap. Boligens belåningsgrad bør ikke være over 80%. Er pantesikringen en fritidseiendom, eller annen eiendom, stilles det enda strengere krav til belåningsgraden (ofte maksimalt 75%). Belåningsgraden beregnes ut i fra forventet salgssum av eiendommen, og du kan derfor regne med at du må fremskaffe en oppdatert verdifastsettelse.

Rentene på denne typen lån

Mens et normalt boliglån kan ha renter helt nede i 2%, får du neppe bedre renter enn 4%-5% i Bank2, eller de andre. På sikt vil dette dermed bli betydelig dyrere enn om boliglånet ble stående i den banken du bruker nå.

Løsningen er å refinansiere for å kvitte seg med betalingsanmerkningen, og deretter se om du får flyttet lånet på nytt.

Har du ikke eiendom

For de som ikke eier egen bolig, er utveien å enten refinansiere med en kausjonist, eller ta tiden til hjelp og betale ned gjelden. Det siste innebærer ofte at du må kontakte de du skylder penger, og fremforhandle en nedbetalingsplan.

Å få lån til refinansiering med kausjonist er ikke enkelt. Det er kun et fåtall banker som aksepterer denne løsningen. I tillegg bør både du og kausjonisten sette dere grundig inn i risikoen kausjonisten påtar seg.